Lipiec

W 1907 r. Robert Baden-Powell organizuje pierwszy obóz doświadczalny, a rok później wydaje książkę “Scouting for Boys”. Te wydarzenia zapoczątkują lawinę ogarniającą niemalże cały świat – skauting. Również na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej idea ta zyskuje spore grono zwolenników. Za głównych prekursorów ruchu uważa się Andrzeja i Olgę Małkowskich . Z uwagi na ówczesną sytuację społeczno-polityczną harcerstwo wykraczało poza podstawowe ramy skautingu, jak określał to sam Małkowski: “harcerstwo to skauting plus niepodległość”. Decyzją z dnia 26.02.1911 r. powstaje skauting polski. Chociaż początkowo harcerstwo było adresowane wyłącznie do młodzieży męskiej, już w książce “Harce młodzieży polskiej” z 1912 roku widnieje zapis o możliwości zastosowania wszystkich zasad także i dla dziewcząt. Pierwszą żeńską drużyną była założona przez Olgę Małkowską III Lwowska Drużyna Skautek im. Emilii Plater.

Harcerstwo, także żeńskie, odegrało ogromną rolę w odzyskiwaniu i budowaniu niepodległości Polski. Przede wszystkim przez wychowywanie i kształcenie młodzieży w duchu tężyzny i obowiązku wobec ojczyzny, ale także i przez ogromny wkład jego członków w niemalże wszystkie wydarzenia militarne i  społeczne lat 1914-1945.

WAŻNE DATY

1 VII 1930 – założono Archiwum Akt Nowych w Warszawie

3 VII 1924 – w Warszawie rozpoczął się I Narodowy Zlot Harcerzy

3 VII 1936 – powstała Wyższa Szkoła Lotnicza w Warszawie
7 VII 1944 – podczas operacji „Ostra Brama” oddziały Armii Krajowej wzięły udział w walkach o Wilno razem z Armią Czerwoną. Następnie, po zakończeniu walk, polskie oddziały zbrojne zostały rozbrojone i internowane przez NKWD

15 VII 1910 – z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, w Krakowie został odsłonięty, ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego, Pomnik Grunwaldzki, co stało się okazją do wielkiej manifestacji patriotycznej. Podczas uroczystości po raz pierwszy wykonano publicznie Rotę z tekstem Marii Konopnickiej i muzyką Feliksa Nowowiejskiego.
21 VII 1894 – założono Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Wrocławiu

23 VII 1944 – wyzwolono obóz koncentracyjny na Majdanku

25 VII 1939 – w ośrodku wywiadowczym w Pyrach, pod Warszawą, polski wywiad przekazał przedstawicielom wywiadów brytyjskiego i francuskiego rezultaty prac nad złamaniem szyfru Enigmy

31 VII 1944 – dowódca AK gen. Tadeusz Bór-Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia 1 sierpnia powstania warszawskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tu opis krótki dotyczący RODO i ciastkuw View more
Akceptuj
Don`t copy text!