Październik

Kwestia obecności kobiet w życiu publicznym przybrała na sile w XIX wieku. Pojawiły się ruchy sufrażystek i feministek. Jednym z ich postulatów była możliwość kształcenia się kobiet na uniwersytetach. Rok akademicki 1894/95 na Uniwersytecie Jagiellońskim okazał się być przełomowy. Na zasadzie wyjątku pozwolono uczęszczać na zajęcia uniwersyteckie z zakresu farmacji trzem studentkom – Jadwidze Sikorskiej, Stanisławie Dowgiałłównej i Janinie Kosmowskiej. Dzięki studiom wyższym kobiety mogły podnieść swoje szanse na rynku pracy. Mimo stopniowego zwiększania przez nie kwalifikacji ich sytuacja nadal była gorsza w porównaniu z mężczyznami – np. pierwsza kobieta została wpisana na listę adwokatów dopiero w 1925 r. Była nią Helena Wiewiórska, która odbyła studia prawnicze i aplikację adwokacką w Petersburgu – kobiety z dyplomem polskich wydziałów prawa nie były dopuszczane do odbycia aplikacji.

WAŻNE DATY

2 X 1944 – w nocy z 2 na 3 października, po 63 dniach walki podpisano honorowy akt o kapitulacji powstania warszawskiego

3 X 1944  – gen. Leopold Okulicki objął stanowisko Komendanta Głównego Armii Krajowej

5 X 1938 – z Eksperymentalnej Stacji Telewizyjnej w warszawskim wieżowcu Prudential, wyemitowano pierwszy w Polsce program telewizyjny, który był oglądany na 4 odbiornikach

7 X 1918 – Rada Regencyjna zapowiedziała niepodległość Polski, powołując się na czternaście punktów Wilsona

11 X 1919 – otwarto Uniwersytet Wileński

12 X 1919 – założono Polski Komitet Olimpijski

19 X 1927 – założono Aeroklub Warszawski

21 X 1943 – Irena Sendlerowa została aresztowana przez Gestapo w swym mieszkaniu, przy ul. Ludwiki 6 w Warszawie

22 X 1914 – powołana w sierpniu z inicjatywy Józefa Piłsudskiego, dotychczas bezimienna, tajna organizacja niepodległościowa, otrzymała nazwę Polska Organizacja Wojskowa (POW)

31 X 1918 – założono Polską Agencję Telegraficzną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tu opis krótki dotyczący RODO i ciastkuw View more
Akceptuj
Don`t copy text!