Biogramy

Wanda Gertz

Wanda Gertzówna ps. „Kazik” i „Lena”. Major Wojska Polskiego. Urodzona 13 kwietnia 1896 roku w Warszawie. Jej ojciec Jan brał udział w powstaniu styczniowym. Uczęszczała do Gimnazjum Kuzienkowej i ukończyła kursy buchalteryjne Zgromadzenia Kupców miasta stołecznego Warszawy.  Od 1913 roku działała w tajnym skautingu, była plutonową 4 Drużyny im. Emilii

Maria Wittek

W 1923 roku weszła w skład Komitetu Społecznego Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. W latach 1928-34 pełniła funkcję Komendantki Naczelnej Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

Julia Piwońska

Julia Piwońska prężnie działała w szeregach Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Był to ważny element w jej życiu, któremu poświęcała dużo czasu i serca.

Elżbieta Zawacka

Elżbieta Magdalena Zawacka urodziła się 19 marca 1909 r. w Toruniu. Edukację zaczęła w niemieckiej Miejskiej Szkole Wydziałowej mając sześć lat, a następnie kontynuowała ją w Miejskim Gimnazjum Humanistycznym. Chciała zostać studentką Politechniki Gdańskiej, ale ze względów finansowych nie było to możliwe. Po maturze udzielała korepetycji z matematyki, dzięki czemu