MARTA

Inscenizacja w Strońsku

4 września na zaproszenie kolegów ze Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy” zjawiłyśmy się w Strońsku. Odbyła się tam inscenizacja walk nad Wartą i Bzurą.

1 sierpnia w Warszawie

1 sierpnia spotkałyśmy się w Warszawie i na zaproszenie Jagody przybyłyśmy na wspólne śpiewanie z kombatantami, podopiecznymi Paczka dla Bohatera.

Szlakiem obozów letnich PWK – wyjazd do Spały

Wakacje w przedwojennej Polsce upływały pod znakiem uzdrowisk i wszelkiego rodzaju kurortów. Dla pewiaczek był to jednak czas intensywnego szkolenia dzięki uczestnictwu w obozach letnich. Chcąc kultywować tę tradycję, postanowiłyśmy w słoneczny weekend 10-11 lipca wybrać się do Spały.

Wyszkolenie w ramach PWK

Każda nowo przyjęta pewiaczka przechodziła kurs ogólno – wojskowy w ramach którego odbywały się zajęcia z nauki o broni, strzelectwa, łucznictwa, łączności, nauki obywatelstwa i gier polowych oraz wychowanie fizyczne.

Polski Biały Krzyż

Ida i Bianka rozmawiają o trochę zapomnianej organizacji, jaką jest Polski Biały Krzyż. Polski Biały Krzyż to inicjatywa, która została powołana z inicjatywy Heleny Paderewskiej w 1918.