Marzec

Ruch Przysposobienia Wojskowego Kobiet był jedną z wyróżniających się organizacji w czasach II RP. Jej zalążkiem były hufce PWK tworzone od 1922 r. w ramach Komitetu Społecznego PWKdOK. Codzienna praca koncentrowała się wokół wychowania, kształtowania postaw i zdobywania niezbędnej wiedzy na wypadek wybuchu wojny. Jej zwieńczeniem były obozy, gdzie pewiaczki rozwijały swoje umiejętności poprzez ćwiczenia z wf, obrony przeciwgazowej i przeciwlotniczej, szkolenia strzeleckie, łączności, służby w terenie, samoobrony, kursy sanitarne czy naukę zabezpieczenia gospodarstwa w czasie wojny. Mimo, iż projekty wykorzystania kobiet do służby pomocniczej w wojsku przekreślił nagły wybuch wojny, dziewczęta samodzielnie podjęły inicjatywę tam, gdzie istniała potrzeba. Kobiety pomagały w szpitalach, punktach żywnościowych, przy budowie umocnień, gaszeniu pożarów czy opiece nad dziećmi przez cały okres II Wojny Światowej.

WAŻNE DATY

7 III 1945 – NKWD aresztowało gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”

11 III 1928 – otwarto Ogród Zoologiczny w Warszawie

17 III 1921 – Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. konstytucję marcową

19 III 1920 – Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski

20 III 1921 – na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt narodowościowy 

20 III 1928 – powołano Organizację Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju i wpisano ją w rejestr stowarzyszeń

20 III 1942 – na murach Warszawy po raz pierwszy pojawił się Znak Polski Walczącej 

22 III 1925 – otwarto skocznię narciarską Wielka Krokiew w Zakopanem

24 III 1794 – wybuchło powstanie kościuszkowskie

26 III 1943 – przeprowadzono akcję pod Arsenałem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tu opis krótki dotyczący RODO i ciastkuw View more
Akceptuj
Don`t copy text!