Kalendarz dla Bohatera

Luty

Ochotnicza Legia Kobiet powstała w 1918 r. we Lwowie i była żeńską organizacją o charakterze wojskowym. Kobiety zajmowały się opieką nad rodzinami żołnierzy, prowadziły ochronkę dla sierot, jadłodajnię i herbaciarnię wojskową. Po wkroczeniu Ukraińców do miasta w 1919 r. założyły punkt sanitarno – opatrunkowy, a także pełniły rolę kurierek, które

Styczeń

Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Kobiety bardzo aktywnie wspierały powstańców. Tworzyły stowarzyszenia kobiece, które dzięki składkom i ofiarom mieszkańców, a także koncertom i loteriom pozyskiwały leki, odzież i obuwie dla powstańców oraz sprawowały opiekę nad ich rodzinami. Ogromne znaczenie miała pomoc kobiet z obszarów wiejskich, które opiekowały się

Kalendarz dla Bohatera – wielki finał

Stworzenie Kalendarza dla Bohatera było największym wyzwaniemw naszej dotychczasowej działalności. Pochłonął mnóstwo czasu, który spędzaliśmy na szukaniu ciekawych tematów, a później źródeł i zdjęć, które pomogą nam jak najlepiej przedstawić rolę kobiet w danym wydarzeniu historycznym. Następnie przygotowanie ubiorów, które wiązało się najczęściej z szyciem ich od podstaw oraz dobieranie